De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.yogastudiozininzen.nl bezoekt.

 

Beheer:

De website www.yogastudiozininzen.nl staat onder beheer van Yogastudio ZininZen. De contactgegevens zijn te vinden op de zojuist genoemde website.

Gegevens van bezoekers:

A Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.yogastudiozininzen.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organistie. 

B Yogastudio ZininZen zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Vragen Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Yogastudio ZininZen De contactgegevens staan vermeld op de website www.yogastudiozininzen.nl

Gegevens die door de klant verstrekt worden aan Yogastudio ZininZen worden voor de volgende doeleinden gebruikt: 

A Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etc., waarvan Yogastudio ZininZen denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.

B Klant gaat akkoord dat Yogastudio ZininZen Foto’s/video’s ter promotie van Yogastudio ZininZen zal gebruiken, welke op de website van Yogastudio ZininZen en of social media geplaatst kunnen worden.

Gegevens verstrekken aan derden: 

Gegevens die door de klant aan Yogastudio ZininZen zijn verstrekt zullen niet aan derden worden doorgegeven.

Beveiliging:

De gegevens die de klant aan Yogastudio ZininZen verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

Aanpassing van klantgegevens:

De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Yogastudio ZininZen kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Yogastudio ZininZen voorgeschreven wijze door te geven